تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

پروتئین هایی که استراتژی های ایمنی را متاثر می سازد

  • تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

تحقیقات جدید مرکز ایمونولوژی دانشگاه مینه سوتا پروتئین های کلیدی را تشخیص داده اند که استراتژی های پاسخ ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی، این مطالعه که در آخرین نسخه مجله Nature Immunology به چاپ رسیده است، بر روی ژن های KLF2 و S1P1 و چگونگی تاثیر بیان آنها بر استراتژی ایمنی سلول متمرکز شده است، یافته ای که می تواند رویکرد های جدیدی را در واکسیناسیون ارائه دهد.
سیستم ایمنی بدن برای مقاومت در برابر عفونت های بدن دارای دو راهبرد اصلی برای توانمند سازی گلبول های سفید و لنفوسیت ها می باشد.
استراتژی اول (موسوم به گردش) فرایندی است که درآن سلول های سفید خون در گردش خون قرار دارند و هنگامی که پاسخ ایمنی شروع شده باشد اجازه دسترسی سریع به ارگان را می دهد.
استراتژی دوم (موسوم به ساکن) به لنفوسیت ها اجازه می دهد تا به درون بافتهای بدن مهاجرت کرده و برای مدت طولانی در آنجا باقی بمانند و یک پاسخ سریع را نسبت به هر ارگانیسم های عفونی که وارد بدن می شود را ایجاد کنند. این سلول ها را سلول های T حافظه ساکن و یا Trm می نامند و نقش بارزی در شروع پاسخهای ایمنی دارند.
دکتر Stephen Jameson (استاد مرکز ایمونولوژی و گروه پزشکی آزمایشگاهی و آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه مینه سوتا) می گوید: سوال کلیدی ما این بود که چگونه لنفوسیت ها "گردش" یا "ساکن" بودن را انتخاب می کنند. ما تا به حال می دانستیم که پروتئین KLF2 بیان ژنها را تنظیم می کند. یکی از این ژنها S1P1 نام دارد که به لنفوسیت ها اجازه می دهد از بافت خارج شوند و گردش را آغاز کنند.
Jameson و همکارانش مجذوب تاثیر KLF2 وS1P1 بر روی توانایی لنفوسیت ها برای خروج از بافت شدند و می خواستند که برای سلول های ساکن و چرخشی و سطوح KLF2 و S1P1 را با هم مقایسه کنند. آنها دریافتند که سلولهای T " ساکن" بیان ژن KLF2 و S1P1 را از دست داده اند.
گام بعدی فهمیدن این موضوع است که چه چیزی بیان KLF1 و S1P1 را کنترل می کند. تیم Jameson سایتوکاین ها را به عنوان بازیگر اصلی در فرایند تصمیم گیری این سلول ها معرفی کردند.
Jameson می گوید: سایتوکاین ها پروتئین های محلول هستندکه برای سیستم ایمنی بدن مشابه هورمون ها عمل می کنند. ما متوجه شدیم که سایتوکاین ها می توانند سلول ها را آموزش دهند تا به سلول های حافظه " ساکن" تبدیل شوند در نتیجه ممکن است برای تقویت ایمنی محلی مفید واقع شوند.
محققان ممکن است که از علم استفاده کنند و برای تمرکز سلول های T حافظه در تشکیل سدی را در برابر عفونت تکنولوژی را توسعه دهند.

منبع : Vimbادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه