تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

هدف جدید درمانی که از تقسیم سلولی جلوگیری می کند

  • تاریخ : شنبه 11 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

هدف جدید درمانی که از تقسیم سلولی جلوگیری می کند
هدف جدید درمانی که از تقسیم سلولی جلوگیری می کند
تقسیم سلولی یک فرایند ضروری برای توسعه یک ارگانیسم است. این روند وقتی که به درستی عمل نکند می تواند باعث رشد تومور شود. سلول های تومور این تغییرات را در مواد ژنتیکی خود متمرکز کرده که این کار باعث می شود آنها وارد یک تقسیم غیر قابل کنترل شوند و رشد تومور را پیش ببرند. در طول سالیان گذشته، آگاهی از تنظیمات این فرآیند منجر به کشف استراتژی های درمانی جدید مبتنی بر مسدود کردن تقسیم سلولی یا میتوز شده است.

به گزارش پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی، گروه سرطان و تقسیم سلولی CNIO به رهبریMarcos Malumbres (پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات سرطان اسپانیا) توانسته است مکانیسم جدیدی را رمزگشایی کند که تنظیم تقسیم سلولی را کنترل می کند. مولکول کلیدی درگیر در این کار Greatwall (که با نام Mastl شناخته شده است) می باشد که می تواند به عنوان هدف درمانی جدید برای درمان سرطان باشد. این مطالعه در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم (PNAS) منتشر شده است.
Greatwall: بازیگر اصلی در معمای تقسیم سلولی
کنترل تقسیم سلولی یا میتوز به بسیاری از پروتئین ها از جملهAurora و Polo بستگی دارد. در حال حاضر، بسیاری از شرکت های دارویی به این مولکولها علاقه مند شده اند و مهار کننده هایی را برای آنها ساخته اند که برخی از آنها تحت آزمایشات بالینی قرار دارند.
Greatwall (پروتئینی که گروه Malumbres بر روی آن تمرکز داشت) پروتئینی است که در تقسیم سلولی شرکت می کند. تقریبا تا کنون تمام مطالعات انجام شده بر روی این پروتئین در مگس ملانوگاستر و یا در سایر بی مهرگان انجام شده است. در حال حاضرگروه سرطان و تقسیم سلولی CNIO با همکاری محققان مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) در مونپلیه فرانسه، با استفاده از موش (به عنوان یک مدل) اولین مدل ژنتیکی این پروتئین را در پستانداران تولید کرده اند.
به لطف این مدل موشی، نویسندگان این کار، مشاهده کردند که سلول های فاقد Greatwall قادر نیستند به اندازه کافی تقسیم شوند. با حذف Greatwall، DNA سلولی نمی تواند ساختار صحیح را در لحظه تقسیم سلولی تشکیل دهد بنابراین سلول فرو می ریزد و این کار مانع ادامه تقسیم آنها می شود.
هدف جدید درمانی برای سرطان
Mónica Álvarez Fernández (یکی از محققان این گروه و نویسنده اول این مقاله) می گوید: گام بعدی بررسی کاربردهای بالقوه درمانی این کشف است.
یکی از مزایای درمانی Greatwall و چیزی که آن را از سایر پروتئین های میتوزی متفاوت می سازد، این است که این پروتئین عملکرد PP2A فسفاتاز (سرکوب کننده توموری که اغلب در سرطان های انسانی تغییر می کند) را مسدود می کند. این بدان معنی است که مهار Greatwall (در همان زمان) می تواند سرعت تقسیم سلولی را کم کرده و سرکوبگر تومور PP2A (پروتئینی که قادر به مهار بسیاری از مسیرهای مولکولی سرطانی درگیر در توسعه سرطان است) را دوباره فعال کند.
در حال حاضر نکته این است که بفهمیم کدام تومور ها از این استراتژی بهره مند هستند و همچنین ترکیباتی که قادر به تولید این پروتئین می باشند را توسعه دهیم. با توجه به این دو جنبه، گروه تحقیقاتی CNIO به طور جدی با دیگر گروه ها و واحد های بالینی مشغول به کار می باشند.
به گفته Malumbres، توسعه درمان نیازمند اهداف جدیدی است که از راه های مختلف تومور را مورد حمله قرار دهند. Greatwall می گوید: استراتژی های جدیدی در راه است که می تواند سرکوب کننده تومور بسیار مهمی (چیزی که در حال حاضر هیچ درمان مستقیمی برای آن وجود ندارد) را دوباره فعال کند.

منبع : Vimbادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه