تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوال چالشی کنکور 92

  • تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

سوال 158 کنکور سراسری 92-

 هرسلول گیاهی که .............. می باشد .............

1 ) فاقد هسته - شیره پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند .

2 ) فاقد پروتوپلاسم زنده - در استحکام اندام های گیاهی نقش دارد .

3 ) واجد دیواره نخستین - قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می کند .

4 ) دارای پوشش کوتینی - فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید میباشد.

 

در باره این سوال به این خاطر صحبت شده که در کلید اولیه سازمان سنجش گزینه 2 درست در نظر گرفته شده اما در پاسخ کانون فرهنگی آموزش که گزینه 3 به عنوان گزینه درست انتخاب شده است . مهم ترین ویژگی این سوال ان است که حیات را حیات زیستی در نظر بگیریم یا حیات ساختاری و عمل کردی اگر به مفهوم رشد نگاه دقیقتری بکنیم در این سوال بهتر است حیات زیستی در نظر گرفته شود و به سوال پاسخ دهیم در این صورت گزینه سوم نیز میتواند گزینه ای درست باشد . در گزینه دوم اگر بپذیریم که در کتاب درسی به نقش استحکامی سلول های کلاهک و چوب پنبه اشاره نشده و دانش آموز بخواهد بر اساس مفاهیم کتاب درسی پاسخ دهد و به این نتیجه برسد که سلول هایی چون کلاهک و چوب پنبه مرده اند اما نقش استحکامی ندارند پس گزینه 2 میتواند درست باشد اگر چه این سلول ها نقش استحکامی در گیاه بازی میکنند و به همین دلیل این گزینه میتواند نادرست در نظر گرفته شود..
ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه