تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

مبارزه با گسترش سرطان توسط microRNAها

  • تاریخ : شنبه 4 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

مبارزه با گسترش سرطان توسط microRNAها
مبارزه با گسترش سرطان توسط microRNAها
دانشمندان توانسند با استفاده از گروهی از microRNA ها از متاستاز و گسترش بیشتر تومورها در استخوان جلوگیری به عمل آورند.

به گزارش بنیان به نقل از sciencedaily یک گروه مولکولی به نام microRNA ها دو راه مبارزه با سرطان را پیشنهاد می کند. دانشمندان گزارش کردند که قطعات کوچک مواد ژنتیکی به نام microRNA ها قادر به مهار بیان ژن های خاصی هستند که می توانند به عنوان هدف های درمانی و پیش گویی کننده متاستاز و گسترش سرطان از ناحیه اولیه به سایر قسمت های بدن به کار گرفته شوند.
MicroRNAها به طور اختصاصی جهت مقابله با متاستاز استخوان، که در حدود 70 درصد بیماران در مراحل انتهایی سرطان رخ می دهد، به کار گرفته می شوند. در طی متاستاز استخوان، تومورها به استخوان هجوم آورده و سلول های استئوکلاست ها را دربر می گیرند. استئوکلاستها به طور طبیعی استخوان پیر و فرسوده را جهت ایجاد مواد جدید از بین می برند. سپس این سلول ها که توسط تومورها احاطه شده اند سریع تر از حد معمول استخوان را حل می کنند که در نهایت موجب آسیب به استخوان، شکستگی استخوان، فشردگی اعصاب آن ناحیه و درد شدید می گردد. تومورها از استئوکلاست ها به عنوان یک کارگر اجباری استفاده می کنند. MicroRNA ها می توانند با مهار پروتئین های استئوکلاست ها این کاراجباری را کاهش دهند و سپس تعداد استئوکلاست های موجود را محدود سازند. به گفته دکتر Ell زمانی که microRNA ها به استخوان تزریق می شود، استخوان هایی که متاستاز می کنند آسیب های کمتری را ایجاد می کنند. این نتایج پیشنهاد می کند که microRNA ها هدف های درمانی مؤثری جهت مقابله با متاستاز استخوان می توانند باشند. نمونه های جمع آوری شده از بیماران ارتباط قوی را بین میزان افزایش یافته گروهی از microRNA ها و وقوع متاستاز استخوان مشخص کرد. این مطالعه بینشی جدید را به سوی فهم عملکرد خاص اندام و فعالیت پاتولوژیکی microRNAها نشان داد که می تواند منجر به بهبود در تشخیص و درمان و مهار متاستاز استخوان گردد و جنبه های منحصر به فردی را از ریزمحیط استخوان جهت حمایت از رشد تومور در استخوان روشن ساخت.

منبع : بنیانادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه