تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

ساخت رگهای خونی در انسان در بافت های مهندسی شده

  • تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1392
  • موضوع :
  • نظرات

ساخت رگ های خونی انسان در بافت های مهندسی شده
ساخت رگ های خونی انسان در بافت های مهندسی شده
دانشمندان با استفاده از سلول های بنیادی مغز استخوان توانستند تشکیل رگ های خونی را در بافت های مهندسی شده القا کنند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday محققین دانشگاه Illinois در شیکاگو پروتئینی را شناسایی کردند که توسط سلول های بنیادی مغز استخوان انسان بیان می شود و تشکیل رگ های خونی را القا می کند. این یافته ها به بهبود رگ زایی بافت های مهندسی شده کمک خواهد کرد. به گفته دکتر Rehman برخی از سلول های بنیادی چندین وظیفه دارند. برای مثال سلول های بنیادی مغز استخوان به غضروف و استخوان تمایز می یابد اما نقش ثانویه ای نیز در حمایت از سلول ها درمغز استخوان دارند. محققین مشاهده کردند که سلول های بنیادی خاصی به نام سلول های بنیادی مزانشیمی جهت سازماندهی سایر سلول ها به رگ های خونی عملکردی حیاتی می باشند. دانشمندان اثبات کردند که زمانی که آنها سلول های بنیادی مزانشیمی را از مغز استخوان انسان با سلول های آندودرمی پوشاننده رگ های خونی درآمیختند، سلول های بنیادی جهت تشکیل داربست طویل شدند و سلول های آندودرمی اطراف آنها جهت تشکیل لوله سازماندهی شدند. اما بدون حضور سلول های بنیادی، سلول های آندودرمی تنها در آن ناحیه قرار گرفتند. زمانی که این مخلوط سلولی به موش پیوند زده شد، رگ های خونی شکل گرفته و قادر به حمایت از جریان خون می باشند. به منظور بررسی ژن های دخیل در این فرآیند دانشمندان دو دودمان سلول بنیادی را مورد آزمایش قرار دادند. یکی از آنها تشکیل رگ های خونی را حمایت کرد درحالی که دومی قادر به ایجاد رگ های خونی نبود. سپس دانشمندان به بررسی ژن ها و پروتئین های این دو دودمان سلولی پرداختند. آنها نشان دادند که دودمان سلول بنیادی حمایت کننده تشکیل رگ های خونی، میزان بالایی از مولکول هدایتگر رگ های خونی به نام SLIT3 را ترشح می کنند. در مخلوطی که رگ های خونی تشکیل نشد، ژن SLIT3 به سختی بیان می شود. این بدین معناست که تمامی سلول های بنیادی SLIT3 را تولید نمی کنند. استفاده از پروتئین خود سلول های بنیادی جهت تشکیل رگ های خونی بدلیل کاهش مشکل رد سیستم ایمنی ایده آل می باشد. به همین دلیل استفاده ازسلول های بنیادی ترشح کننده SLIT3 بیماران، ایده مناسبی می باشد. در صورت فقدان این سلول ها رگ های مهندسی شده ممکن است رشد نکند. اکنون تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی در مطالعات بالینی جهت کمک به رشد رگ های خونی و بهبود عملکرد قلب در بیماران دچار حملات قلبی ارزیابی می شود. بررسی پروفایل ژنی و پروتئین های سلول های بنیادی در هر بیمارمی تواند به ایجاد روش های فردی بیشتری کمک کند. بنابراین هر بیمار سلول های بنیادی مزانشیمی که رشد رگ های خونی و ترمیم قلب را القا می کند، دریافت می کند. این روش به طور قابل ملاحظه ای کارایی درمان بیماران قلبی با سلول های بنیادی را افزایش می دهد.

منبع : بنیانادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه