تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

پاسخ سوالات مفهومی

  • تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392
  • موضوع :
  • نظرات

1-زیرا ویروسها از خصوصیات موجودات زنده فقط  تولید مثل  را آن هم وقتی که درون سلول میزبان باشند از خود نشان می دهند 

2-زیرا ویروس ساختار سلولی ندارد وآنتی بیوتیک بر دیواره سلولی اثر می گذارد.

3-چون ممکن است آنتی بیوتیک بر باکتریهای مفید روده بزرگ شخص که ویتامین Bو K می سازند اثر گذاشته و شخص دچار کمبود ویتامین K شذه در نتیجه مکانیسم انعقاد خون دجار اشکال شود .

4-زیرا ممکن است در اثر مصرف زیاد آنتی بیوتیک باکتریهای مفید بدن نیز آسیب ببینند در ضمن مقدار مصرف آنتی بیوتیک بستگی به دوره تقسیم باکتری تجویز می شود .

5-باکتری های مفید که بسیاری از کارهای مهم را برای موجودات زنده انجام می دهند از بین میروند مخصوصا تجزیه و پوسیدگی انجام نمی شود حیا ت دچار مشکل می شود ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه