تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

پیوند سلول های بنیادی عصبی امیدی برای اختلالات حرکتی دستگاه گوارش

  • تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
  • موضوع :
  • نظرات

 عملکرد صحیح سیستم گوارش نیاز به انقباض هماهنگ عضلات دیواره آن دارد که توسط سیستم عصبی روده تنظیم می شود.
به گزارش بنیان به نقل از news-medical، آسیب و یا از دست دادن این سلول های عصبی می تواند سبب اختلال در حرکت روده و ایجاد بیماری هایی مثل Hirschsprung شود که درمان های موثرکمی دارند. در اصل، اختلالات سیستم عصبی روده می تواند توسط سلول درمانی تحت درمان قرارگیرد، اما اینکه که آیا سلول های بنیادی پیوندی می تواند به محل مناسب در روده مهاجرت کرده و پس از تبدیل به سلول های عصبی می تواند به درستی در روده نفوذ کنند، تا به حال ناشناخته بود.
در این شماره از مجله Clinical
Investigation ، Heather
Young و همکارانش در دانشگاه ملبورن، سلول های بنیادی عصبی جدا شده از موش را کشت داده وآنها را به سلول های پیش ساز عصبی تبدیل کردند، سپس آنها را به دونقطه ازعضله موش پیوند زدند.
Young و همکارانش نشان دادند که این سلول ها قادر به مهاجرت به نواحی دور از محل پیوند و ایجاد نورون بوده و توانستند بخشهایی از تحرک روده را تحریک کنند. این یافته ها نشان می دهد که پیوند سلول های بنیادی عصبی درمانی امیدوار کننده برای درمان اختلالات حرکتی دستگاه گوارش است.

منبع:بنیانادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه