تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

جهش در ژن پارکینسون به هسته نورون ها آسیب می زند

  • تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1391
  • موضوع :
  • نظرات

به گزارش پژوهشکده مجازیبیوتکنولوژی پزشکی، دانشمندان نشان دادند که جهش های ژنی (که هم در موارد خانوادگی و هم در موارد انفرادی موجب بیماری پارکینسون شده بود) موجب آسیب هایی به پوشش هسته و تغییراتی در ساختار هسته سلول های بنیادی می شود. این تغییرات مستقیما منجر به مرگ سلول بنیادی می شود و مانع این امر می شود که مغز نورون های از دست رفته در روند بیماری پارکینسون را احیاء کند. محققانی به سرپرستی موسسه سالک و آکادمی علوم چین اعلام کردند که تحقیقات آنها هسته هایی را مشخص کرده است که پیش از این در پاتوبیولوژی بیماری پارکینسون ناشناخته بود و احتمالا در تشخیص و درمان این بیماری موثر خواهد بود.
پیش از این ارتباط جهش هایی در پروتئین کیناز LRRk2  با بیماری پارکینسون مشخص شده بود. همچنین مشخص شده بود که جهش در G2019 منجر به افزایش فعالیت LRRK2 می شود، نتایج بدست آمده نشان می دهدکه تغییر در فعالیت LRRk2 نقش مهمی را در پیشرفت بیماری پارکینسون ایفا می کند. دانشمندان برای تحقیقات بیشتر ابتدا سلول های بنیادی چند توان (iPSCs) را از فیبروبلاست های بیماران پارکینسونی جدا کردندکه دارای جهش در LRRk2 بودند، سپس این سلول ها را به سلول بنیادی عصبی متمایز کردند.
آنها متوجه شدند که وقتی ipsNSC-LRRK2 بطور مرتب پاساژ داده شود انحرافاتی در هسته مشاهده می شود (از جمله از دست رفتن شکل پوشش هسته) همچنین گونه ای از تغییرات اپی ژنتیکی مرتبط با پیری نورون ها نیز مشاهده می شود. با پیشرفت پاساژ سلول ها توانایی خود را برای تمایز به سلول عصبی از دست می دهند. در مقابل تیمار سلول با مهار کننده LRRK2 منجر به کاهش فسفریلاسیون در پایین دست نقطه مورد نظر می شود که این کار باعث عدم وقوع تغییرات خطرناک بر روی پوشش هسته می شود. این کار موجب بازگرداندن بیان ژن به سمت سلول بنیادی طبیعی می گردد که منجر به ایجاد  سلول بنیادی عصبی می شود.
وقتی که محققین به بررسی نمونه های مغز افرادی که دارای جهش در LRRK2 پرداختند، متوجه شدند که نسبت بالایی از این سلول ها تغییراتی را در مورفولوژی هسته شان نشان می دهند. با استفاده از تکنولوژی های ویرایش هدفمند ژن برای تصحیح جهش در سلول های بنیادی هسته ای، مشاهده می شود که بطور موثری ناهنجای های پوشش هسته ای ترمیم و بقاء و عملکرد سلول ها بهبود می یابد.
به گفته آنها نتایج نشان می دهد که مجموعه سلول های بنیادی عصبی ناکارآمد احتمالا در بیماران پارکینسون که حامل جهش در ژن LRRK2 (G2019s) هستند، در ارتباط است.  دکتر بلمونت از آزمایشگاه بیان ژن سالک اظهار داشت که: این کشف کمک می کند که چگونه بیماری پارکینسون می تواند منجر به عملکرد های ناقص حرکتی و همچنین سایر تظاهرات غیر حرکتی نظیر افسردگی و اظطراب شود ( پیش تر مشخص شده بود که پارکینسون با فقدان نورون هایی در ارتباط است که دوپامین تولید می کنندکه نهایتا منجر به نقص می شود).  او در ادامه می گوید: این نخستین بار است که مشخص شده سلول های بنیادی عصبی انسان در روند پاتولوژی پارکینسون نقش دارد. او اضافه کرد که قابلیت تصحیح یا بلوکه کردن اثر جهش LRRK2 در سلول های بنیادی عصبی هم به طریق شیمیایی و هم به طریق ژنتیکی می تواند منجر به فرصت های درمانی جدیدی برای بیمای پارکینسون شود.دکتر بلمونت خاطر نشان کرد که آزمایشات کلینیکال فعلی پیوند سلول بنیادی عصبی برای جبران نقص دوپامین را نشان داده است.
ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه