تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

نمونه سوالات مفهومی فصل 7 علوم زیستی

نمونه سوالات مفهومی فصل 7 علوم زیستی

1-چرا هر اکوسیستم فقط می تواند نیازهای تعداد محدودی از جانداران را برطرف کند ؟

2- چرا در روش نمونه برداری با چارچوب توجه به اتفاقی بودن قسمتی که انتخاب می کنیم اهمیت دارد؟

3- اگر سطح اکسیژن زمین کاهش یابد کدام نوع از موجودات زنده امروزی بیشتر از همه تحت تاثیر قرار می گیرند ؟کدامیک کمتر ؟

4- چگونه جنگلی که تمام درختان آن قطع شده اند به کیفیت آب دریاچه های نزدیک خود صدمه می زند؟

5- در اکوسیستم های آبی جانداران بیشتری می توانند زندگی کنند یا در اکوسیستم های خشکی ؟چرا؟

6-افرادی که در ارتفاعات زندگی می کنند تعداد گلبول های قرمز خونشان بیشتر است دلیل این سازگاری انسان با این زیستگاه را بنویسید.

7- چرا تغییر زیستگاه جاندارانی که در یک زیستگاه به مدت طولانی زندگی کرده اند می تواند در کوتاه مدت موجب مرگ آنها شود ؟

8-در اکوسیستم آب کدام جانداران معمولا در قاعده هرم ماده و انرژی قرار می گیرند؟

 ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه